Jakie podręczniki wybierać?

Oblicza geografii 2 znajdziesz na stronie www.taniaksiazka.pl, służą jako dydaktyczna pomoc dla niejednego ucznia. Dzięki swojej ciekawej i przemyślanej formie, rozbudzają wyobraźnię niejednego ucznia. Są wypełnione wieloma ilustracjami, które prezentują omawiane tematy. Ten sposób ukazywania materiału powoduje, lepsze i szybsze przyswajanie przez młode umysły. Seria ta jest bogata także w karty pracy do samodzielnej pracy ucznia, co sprzyja praktycznemu utrwalaniu przyswojonych treści. Badania pokazują, że nie ma lepszego sposobu na przyswajanie wiedzy niż zastosowanie jej w praktyce. Powoduje to także głębsze przetwarzanie zdobywanej wiedzy oraz lepsze jej zrozumienie. 

Strategiczne przetwarzanie informacji

Wartościowym pomysłem byłoby wprowadzenie do polskiej edukacji przedmiotu poświęconego nauczaniu uczniów o różnorodnych metodach przyswajania wiedzy. Nie jest popularnym to, że różne sposoby podejmowania nauki wpływają na to jak dużo ludzie zapamiętują z przyswajanego materiału a także na jak długo oraz w jakim czasie. Najlepszymi strategiami są takie, które pozwalają przekazać określoną wiedzę do pamięci trwałej. Czyli takiej, w której nasza wiedza pozostaje już na zawsze. Aby to osiągnąć istotna jest ilość zastosowanych powtórek a także ich jakość. Oprócz określonych metod, wpływ na to ma także dobrostan psychiczny oraz stan fizyczny człowieka w okresie nauki. Jeśli jesteś niewyspany albo głodny, nie będziesz w stanie koncentrować się na tyle aby wiedza, której się uczysz została przekazana do pamięci trwałej. Istota rolę w tym procesie odgrywa nasza percepcja i to jak wychwytuje przydatne dla nas informacje oraz ignorując te, które nie są nam potrzebne. 

Wsparcie dydaktyków

Ludzie uczą się nowych umiejętności poprzez modelowanie. Oznacza to, że czerpią wiedzę na temat wykonywania określonych czynności poprzez obserwowanie jak robią je inny ludzie a następnie powtarzanie ich w swoim zakresie. Można sobie wyobrazić jakie rezultaty nauczania osiągały by dzieci, gdyby nauczyciele świadomie je prowadzali w toku nauczania. 

Daniel